Kontorsystemer er miljøfyrtårn sertifisert.

Det betyr at vår virksomhet tar bærekraft på alvor, og har oppfylt strenge krav til: arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Vi stiller strenge krav til våre leverandører.

Ved å velge Kontorsystemer som din leverandør bidrar du til en mer bærekraftig fremtid.

Miljøpolicy Kontorsystemer AS

Kontorsystemer skal bistå sine kunder med å finne de beste miljøvennlige løsninger for deres kontorer. Vi skal være kundens foretrukne samarbeidspartner for prosjekter med høyt miljøfokus.

Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, skal vi bidra til å minimere miljøbelastningen ved gjennomføringen av prosjektene. Vår virksomhet skal overholde alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv.

Mål:

-Vi skal ha kompetanse og være oppdatert på miljøvennlige løsninger i vår bransje slik at vi kan bistå våre oppdragsgivere med å velge miljøriktige alternativer.

-Vi skal gjennom kontrakter og oppfølging stille krav til våre leverandører for å redusere avfallsproduksjon og øke avfallssorteringen.

-Vi skal bistå våre kunder med returordning av toner kassetter.

-Vi skal tilby våre kunder løsninger som reduserer papirforbruket. Standard to-sidig og HCP løsning. Skann til fagsystemer for digitalisering og forenkling av arbeidsflyter.

-Vi skal tilby miljøvennlige ordninger for kontormøbler, gjenbruk av bordplater ved overgang til hev/senk. Omtrekking av stoler og andre møbler.

-Vi skal utnytte våre retur maskiner med deler og rekvisita der det er mulig.

-Vi skal tilby videokonferanse løsninger for å redusere reise med bil og fly.

-Vi samkjører serviceoppdrag og leveranser dette for å redusere vår bruk av fossilt drivstoff.

Samfunnsansvar

Våre etiske retningslinjer skal skape tillit og lojalitet blant medarbeiderne i selskapet. Vårt arbeidsmiljø skal preges av åpenhet – også i forhold til diskusjon rundt etiske problemstillinger. Samtidig skal våre etiske retningslinjer også skape tillit hos både oppdragsgivere og leverandører.

Returprogram

Kontorsystemer sitt returprogram sikrer enkel, praktisk pålitelig og miljøvennlig kassering av brukte forbruksartikler. Kunde overlater miljøansvaret for disse artiklene til oss. Vi garanterer våre kunder at tilnærmet 100% av de brukte forbruksartiklene blir resirkulert i avanset prosesser uten at de blir sendt til energigjenvinning (forbrenning), og gjøres dermed om til sekundært råmateriale. Den lille gjenværende andelen som ikke kan resirkuleres, går til energigjenvinning.
Ta kontakt med oss så sender vi en kopi av returprogrammet og vilkår.